Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1207

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–maj
Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

381

374

362

77

75

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

489

483

466

100

98

92

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

168

165

158

34

33

31

1,0 – 2,0 %

513

520

506

218

216

214

44

43

42

< 1,0 %

257

246

234

103

102

94

22

21

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

45,1

44,5

46,2

8,9

8,3

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

46,1

43,6

42,0

9,2

8,8

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

8,3

7,7

7,4

1,6

1,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

20,5

25,0

28,6

4,6

5,5

4,9


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.