Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juli
Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

518

505

493

68

64

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

673

661

642

92

87

84

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

233

228

222

33

31

30

1,0 – 2,0 %

513

520

506

298

294

291

40

38

37

< 1,0 %

257

246

234

142

138

129

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

64,0

62,8

65,7

8,1

7,7

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

63,3

60,8

59,1

8,7

8,7

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

11,3

10,1

10,3

1,5

1,2

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

30,2

34,9

40,5

4,6

5,0

6,1


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.