Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–aug
Jan–Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

593

580

567

75

75

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

772

759

740

99

98

97

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

268

264

257

35

35

34

1,0 – 2,0 %

513

520

506

340

337

334

42

43

43

< 1,0 %

257

246

234

163

158

148

21

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

72,5

71,9

75,3

8,5

9,2

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

71,9

69,4

67,4

8,6

8,6

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

12,6

11,3

11,9

1,2

1,3

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

34,4

38,5

45,2

4,2

3,6

4,7


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.