Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1211

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–sep
Jan–Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

671

654

639

78

74

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

872

855

833

100

95

93

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

303

296

290

34

33

33

1,0 – 2,0 %

513

520

506

385

380

376

45

43

42

< 1,0 %

257

246

234

184

178

167

21

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

80,9

80,8

83,2

8,4

8,9

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

79,9

77,7

76,1

8,0

8,2

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

14,4

12,8

13,3

1,8

1,5

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

38,3

41,2

48,7

3,9

2,7

3,5


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.