Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1212

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2012:10
Animal products - Annual and Monthly Statistics – 2012:10
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–oktober 2012

Slakten av svin minskade med 8,1 % och slakten av nötkreatur med 7,3 % under januari–oktober 2012 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,6 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 1,7 % under januari–oktober 2012 jämfört med januari–oktober 2011. Produktionen av grädde ökade med 3,2 % och produktionen av smör med 0,7 % under samma period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)