Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1212

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–okt
Jan–Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

751

727

715

80

73

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

974

950

930

102

95

97

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

338

330

322

35

34

33

1,0 – 2,0 %

513

520

506

431

423

420

46

42

44

< 1,0 %

257

246

234

205

197

187

21

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

89,8

89,8

92,7

8,9

9,0

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

88,4

86,5

84,8

8,5

8,8

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

15,1

14,6

14,7

0,7

1,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

40,8

43,7

50,1

2,5

2,6

1,4


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.