Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–nov
Jan–Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

831

802

789

79

74

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

1 074

1 045

1 025

101

95

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

372

364

355

35

34

32

1,0 – 2,0 %

513

520

506

475

465

464

44

42

44

< 1,0 %

257

246

234

227

216

206

21

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

98,6

99,0

101,8

8,9

9,2

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

95,9

94,9

92,7

7,5

8,4

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

17,0

15,9

16,4

1,9

1,3

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

44,7

46,5

56,0

3,9

2,7

5,8


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.