Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slaughterings of livestock at slaughter houses


 

 

Jan–nov
Jan–Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

2 854,58

2 837,04

2 751,01

2 623,23

2 544,46

2 284,04

251,36

235,14

167,87

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

248,63

251,11

244,10

232,19

225,43

203,26

22,11

20,78

14,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggor Sows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

49,90

52,49

52,62

48,66

49,36

41,95

4,67

4,41

3,07

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

8,15

8,67

8,73

8,02

8,17

7,16

0,78

0,73

0,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galtar Boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

1,34

1,26

1,28

1,17

1,18

1,03

0,11

0,11

0,06

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,21

0,21

0,21

0,19

0,20

0,17

0,02

0,02

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggris Young pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

10,42

8,88

8,22

7,88

7,32

6,38

0,86

0,89

0,37

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,39

0,33

0,30

0,29

0,26

0,22

0,03

0,04

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggalt Young boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

40,16

36,58

32,26

33,74

29,86

24,70

3,85

2,55

1,74

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

3,36

3,10

2,74

2,86

2,54

2,10

0,33

0,22

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Svin Total Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

2 956,43

2 936,24

2 845,39

2 714,73

2 632,22

2 358,21

260,85

243,10

173,12

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

260,75

263,48

256,08

243,56

236,60

212,92

23,27

21,78

15,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

3,76

3,84

4,33

3,57

4,09

3,88

0,46

0,60

0,45

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,08

1,10

1,33

1,02

1,16

1,08

0,13

0,17

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar  Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

33,79

32,72

33,06

29,63

29,75

31,49

5,79

5,13

4,30

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

0,97

0,92

0,95

0,83

0,86

0,88

0,16

0,14

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  heads

221,27

221,91

228,52

203,27

210,59

206,89

27,32

29,26

19,58

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,09

4,07

4,11

3,73

3,86

3,75

0,47

0,51

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Får och lamm Total Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  heads

255,07

254,63

261,57

232,90

240,34

238,38

33,11

34,39

23,88

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

5,06

4,99

5,07

4,56

4,72

4,63

0,63

0,65

0,45


Anm:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.  Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).  Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).