Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–dec
 Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet  1000 ton Quantity

2 862

2 850

2 862

2 862

2 850

2 862

234

239

235

Fetthalt (%)  Fat content

4,23

4,20

4,22

4,23

4,20

4,22

4,32

4,22

4,31

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,41

3,41

3,42

3,41

3,41

3,42

3,47

3,45

3,46


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.