Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

914

877

867

914

877

867

84

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 178

1 139

1 121

1 178

1 139

1 121

103

94

93

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

412

399

392

39

35

34

1,0 – 2,0 %

520

506

505

520

506

505

45

42

41

< 1,0 %

246

234

224

246

234

224

19

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

109,7

109,9

112,7

11,1

10,9

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

103,1

103,3

101,2

7,3

8,4

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

18,6

17,3

17,6

1,6

1,5

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

48,9

50,7

61,9

4,3

4,2

6,0


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.