Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity 

86,2

91,7

97,8

86,2

91,7

97,8

7,9

7,7

7,9


Anm.:  Uppgiften om saluförd kvantitet som inte passerade partihandeln år 2012 saknas för tillfället.

Note:  The sold quantity which did not go through the wholesale trade year 2012 is not available.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.