Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

914

877

867

78

73

74

78

73

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 178

1 139

1 121

98

94

95

98

94

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

33

32

32

33

32

32

1,0 – 2,0 %

520

506

505

44

43

43

44

43

43

< 1,0 %

246

234

224

20

19

19

20

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

8,7

9,0

8,8

8,7

9,0

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

9,1

8,7

8,4

9,1

8,7

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

1,7

1,4

1,6

1,7

1,4

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

3,5

5,7

5,4

3,5

5,7

5,4


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.