Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1304

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2013:02
Animal products - Annual and Monthly Statistics – 2013:02
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari–februari 2013

Slakten av svin minskade med 3,0 % och slakten av nötkreatur ökade med 6,7 % under januari–februari 2013 jämfört med januari–februari 2012.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,9 % och produktionen av konsum-tionsmjölk med 2,0 % under januari–februari 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av smör ökade med 16,0 % och produktionen av grädde minskade med 7,1 % under samma period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)