Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–feb
Jan–Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

914

877

867

150

147

144

73

74

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 178

1 139

1 121

190

188

184

93

94

90

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

65

63

62

32

31

29

1,0 – 2,0 %

520

506

505

86

88

86

42

45

43

< 1,0 %

246

234

224

39

37

36

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

17,4

18,4

17,1

8,7

9,4

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

17,5

16,6

15,8

8,4

7,9

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

2,9

2,5

2,9

1,2

1,1

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

8,1

11,1

11,1

4,6

5,4

5,6


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.