Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1305

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2013:03
Animal products - Annual and Monthly Statistics – 2013:03
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur ökade under januari–mars 2013

Slakten av nötkreatur ökade med 3,0 % och slakten av svin minskade med 5,8 % under januari–mars 2013 jämfört med januari–mars 2012. Slakten av kyckling minskade med 0,3 % under samma period.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 1,5 % och produktionen av konsum-tionsmjölk med 1,4 % under januari–mars 2013 jämfört med motsvarande period under 2012. Produktionen av ost minskade med 6,7 % och produktionen av mjölkpulver ökade med 1,2 % under motsvarande period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)