Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–mar
 Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet  1000 ton Quantity

2 862

2 850

2 861

723

735

724

253

254

252

Fetthalt (%)  Fat content

4,23

4,20

4,22

4,25

4,24

4,27

4,25

4,22

4,31

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,41

3,41

3,42

3,43

3,42

3,42

3,42

3,39

3,43


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.