Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

914

877

867

227

222

219

77

74

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 178

1 139

1 121

290

284

279

100

97

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

99

96

93

34

33

31

1,0 – 2,0 %

520

506

505

131

132

132

45

44

46

< 1,0 %

246

234

224

60

57

54

21

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

26,7

28,3

26,3

9,2

9,8

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

26,3

25,3

23,6

8,8

8,8

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

4,5

4,1

4,8

1,6

1,7

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

13,6

17,2

17,4

5,6

6,1

6,3


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.