Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1306

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–apr
Jan–Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

914

877

867

299

291

292

72

69

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 178

1 139

1 121

385

374

374

95

90

94

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

131

128

124

32

31

31

1,0 – 2,0 %

520

506

505

173

172

177

42

40

45

< 1,0 %

246

234

224

80

74

73

20

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

36,2

37,3

34,4

9,5

9,0

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

34,8

33,8

31,2

8,5

8,5

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

5,9

5,8

7,0

1,4

1,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

19,4

23,7

23,7

5,8

6,5

6,3


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.