Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1307

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–maj
Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

374

365

364

75

74

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

483

470

467

98

96

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

165

161

155

33

33

31

1,0 – 2,0 %

520

506

505

216

215

221

43

43

45

< 1,0 %

246

234

224

102

94

91

21

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

44,5

46,8

43,0

8,3

9,5

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

43,6

42,6

38,5

8,8

8,8

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

7,7

7,4

8,9

1,8

1,6

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

25,0

28,6

30,1

5,5

4,9

6,4


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.