Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–juli
 Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 862

2 850

2 861

1 702

1 718

1 705

240

241

242

Fetthalt (%)  Fat content

4,23

4,20

4,22

4,19

4,20

4,26

4,04

4,10

4,23

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,41

3,41

3,42

3,39

3,39

3,41

3,33

3,35

3,41


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.