Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juli
Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

505

494

481

64

63

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

661

643

625

87

85

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

228

223

212

31

31

29

1,0 – 2,0 %

520

506

505

294

291

291

38

37

35

< 1,0 %

246

234

224

138

129

122

18

17

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

62,8

66,0

60,1

7,7

8,5

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

60,8

59,5

52,8

8,7

8,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

10,1

10,3

10,4

1,2

1,6

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

34,9

40,5

44,9

5,0

6,1

7,9


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.