Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–sep
Jan–Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

654

639

624

74

72

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

855

833

811

95

93

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

296

290

274

33

33

30

1,0 – 2,0 %

520

506

505

380

376

380

43

42

44

< 1,0 %

246

234

224

178

167

157

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

80,8

83,2

76,2

8,9

8,0

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

77,7

76,1

68,1

8,2

8,2

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

12,8

13,3

12,7

1,5

1,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

41,2

48,7

56,7

2,7

3,5

6,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.