Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1312

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–okt
Jan–Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2010

2011

2012

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

914

877

867

727

717

698

73

77

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 178

1 139

1 121

950

932

906

95

99

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

412

399

392

330

324

304

34

34

31

1,0 – 2,0 %

520

506

505

423

420

426

42

44

46

< 1,0 %

246

234

224

197

188

175

19

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,7

109,9

112,7

89,8

92,8

84,4

9,0

9,5

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,1

103,3

101,2

86,5

84,9

75,7

8,8

8,8

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

18,6

17,3

17,6

14,6

14,7

14,1

1,8

1,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

48,9

50,7

61,9

43,7

50,1

61,3

2,6

1,4

4,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.