Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–dec
 Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 850

2 861

2 870

2 850

2 861

2 870

239

235

244

Fetthalt (%)  Fat content

4,20

4,22

4,26

4,20

4,22

4,26

4,22

4,31

4,26

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,41

3,42

3,42

3,41

3,42

3,42

3,45

3,46

3,43


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.