Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

843

877

867

843

75

75

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 087

1 139

1 121

1 087

94

93

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

364

399

392

364

35

34

30

1,0 – 2,0 %

506

505

514

506

505

514

42

41

43

< 1,0 %

234

224

209

234

224

209

20

18

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

102,1

109,9

112,7

102,1

10,9

10,7

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

103,3

101,2

90,0

8,4

7,7

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

17,3

17,6

17,0

1,5

1,2

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

50,7

61,9

73,8

4,2

6,0

6,8


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.