Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) Quantity 

91,7

97,8

103,4

91,7

97,8

103,4

7,7

7,9

8,1


Anm.:  Uppgiften om saluförd kvantitet som inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier år 2013 saknas för tillfället.  Note:  The sold quantity which did not go through Swedish Egg & Poultry Association year 2013 is not available.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.