Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–feb
Jan–Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

147

148

135

74

72

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

188

189

174

94

92

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

63

63

59

31

30

28

1,0 – 2,0 %

506

505

527

88

88

79

45

44

37

< 1,0 %

234

224

214

37

37

35

18

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

18,4

17,4

16,6

9,4

8,4

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

16,6

16,0

15,2

7,9

7,5

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

2,5

2,9

2,9

1,1

1,3

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

11,1

11,1

15,3

5,4

5,6

7,3


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.