Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

222

225

204

74

77

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

284

287

263

97

98

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

96

95

89

33

32

30

1,0 – 2,0 %

506

505

527

132

136

120

44

47

41

< 1,0 %

234

224

214

57

56

54

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

28,3

26,8

25,3

9,8

9,4

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

25,3

23,9

23,2

8,8

7,9

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

4,1

4,8

4,4

1,7

1,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

17,2

17,4

23,4

6,1

6,3

8,0


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.