Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses


 

 

Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv Fattened calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

26,69

28,65

26,60

7,96

7,23

6,35

2,72

2,31

2,00

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,32

4,49

4,18

1,23

1,13

1,01

0,42

0,36

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

27,16

29,10

27,07

8,07

7,37

6,45

2,74

2,34

2,04

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,43

4,52

4,21

1,23

1,14

1,01

0,42

0,36

0,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

46,57

26,87

30,73

5,36

7,57

9,03

2,53

2,79

3,00

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

14,34

8,18

9,53

1,62

2,36

2,86

0,77

0,87

0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

3,11

2,46

2,46

0,41

0,51

0,56

0,17

0,13

0,16

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,62

1,22

1,20

0,20

0,24

0,27

0,08

0,06

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

171,94

139,67

142,37

23,11

29,28

30,27

10,17

10,19

10,34

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

54,50

44,58

46,18

7,13

9,35

9,84

3,17

3,25

3,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

21,88

15,61

19,79

2,88

4,09

5,36

1,36

1,45

2,03

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

7,39

5,21

6,69

0,96

1,38

1,87

0,45

0,49

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

196,93

157,74

164,62

26,40

33,88

36,20

11,70

11,76

12,54

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

63,52

51,02

54,07

8,28

10,97

11,98

3,70

3,80

4,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

47,92

59,79

56,89

20,00

17,20

18,34

6,38

5,62

6,36

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

13,56

16,95

16,18

5,79

4,98

5,44

1,84

1,64

1,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

102,30

111,05

102,78

29,49

25,60

26,81

8,22

7,43

7,25

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

32,12

34,75

32,02

9,28

8,01

8,45

2,57

2,33

2,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

35,24

35,39

35,30

10,09

8,83

9,90

2,96

2,70

2,86

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

9,91

9,92

9,86

2,86

2,49

2,81

0,84

0,76

0,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

137,54

146,44

138,07

39,58

34,43

36,71

11,18

10,12

10,12

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

42,03

44,67

41,89

12,13

10,50

11,26

3,41

3,09

3,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

428,96

390,84

390,32

91,34

93,08

100,28

31,79

30,30

32,01

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

133,45

120,82

121,67

27,83

28,81

31,54

9,72

9,40

10,10


1)  Ålder under 2 år.  Age under 2 years.

2)  Ålder över 2 år.  Age above 2 years.

3)  I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.  Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.  Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).  Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).