Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–apr
Jan–Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

291

300

270

69

75

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

374

383

350

90

96

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

128

127

119

31

32

30

1,0 – 2,0 %

506

505

527

172

181

160

40

46

39

< 1,0 %

234

224

214

74

74

71

18

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

37,3

35,1

34,3

9,0

8,3

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

33,8

31,4

31,0

8,5

7,5

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

5,8

7,0

5,9

1,6

2,2

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

23,7

23,7

31,2

6,5

6,3

7,8


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.