Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–maj
Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

365

374

337

74

74

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

470

479

437

96

96

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

161

159

148

33

32

30

1,0 – 2,0 %

506

505

527

215

227

199

43

46

40

< 1,0 %

234

224

214

94

93

90

20

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

46,8

43,9

43,2

9,5

8,7

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

42,6

39,3

38,9

8,8

7,9

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

7,4

8,3

7,7

1,6

1,3

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

28,6

30,1

39,3

4,9

6,4

8,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.