Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1411

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–sep
Jan–Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

639

640

602

72

73

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

833

830

789

93

93

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

290

280

271

33

31

30

1,0 – 2,0 %

506

505

527

376

389

358

42

45

41

< 1,0 %

234

224

214

155

151

149

18

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

83,2

77,6

77,1

8,0

7,9

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

76,1

68,1

67,2

8,2

7,1

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

13,3

12,7

12,4

1,4

1,2

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

48,7

56,7

68,5

3,5

6,2

6,7


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.