Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1412

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–okt
Jan–Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

717

716

674

77

76

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

932

927

882

99

96

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

324

311

 

303

34

31

31

1,0 – 2,0 %

506

505

527

420

436

402

44

47

43

< 1,0 %

234

224

214

188

180

178

21

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

92,8

85,8

86,2

9,5

8,2

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

84,9

75,7

74,3

8,8

7,6

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

14,7

14,1

14,1

1,4

1,4

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

50,1

61,3

74,3

1,4

4,6

5,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.