Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1413

Ekologisk animalieproduktion 2013
Organic animal production 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

 

Invägningen av ekologisk mjölk ökade svagt 2013

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick till 366 300 ton 2013, en ökning med 0,6 % jämfört med 2012. Trenden med en ökande andel ekologisk mjölk bröts därmed. År 2013 var 13 % av den invägda mjölken ekologisk, vilket var i nivå med andelen 2012.

Slakten av ekologiska nötkreatur och får ökar

Slakten av nötkreatur samt får och lamm som är uppfödda med ekologiska pro­duktionsmetoder ökade med 11 % respektive 6 % 2013. Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur uppgick till 18 400 ton 2013, vilket motsvarar en andel på knappt 15 % av den totala slakten. Slakten av ekologiskt uppfödda får och lamm uppgick till 1 100 ton, motsvarande 22 % av den totala slakten.

Invägningen av ekologiska ägg fortsätter att öka

År 2013 uppgick invägningen av ekologiska ägg till knappt 13 300 ton, en ökn­ing med 7 % jämfört med 2012. Andelen ekologiska ägg minskade dock vilket beror på att den totala invägningen ökade mer. År 2013 var 13 % av partihandelns invägning av ägg ekologiska.