Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Invägning av ekologisk mjölk vid mejeri, ton

1. Organic milk delivered to dairies, tonnes

 

 

Andel ekologisk mjölk av totalt invägd mjölk

Organic share of total milk delivered

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

Kvantitet (Quantity)

228 130

259 395

331 929

364 034

366 305

7,7 %

9,1 %

11,6 %

12,7 %

12,8 %


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden