Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion av ekologiska mjölkprodukter vid mejeri, ton

2. Production of organic dairy products at dairies, tonnes

 

 

Andel ekologiska mjölkprodukter

Organic share of total production

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

Konsumtionsmjölk

106 836

109 808

118 777

104 207

98 729

11,8 %

12,0 %

13,5 %

12,0 %

11,4 %

(Drinking milk)

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

> 2,0 %

16 357

18 562

30 541

25 110

22 528

6,4 %

7,1 %

12,2 %

10,2 %

9,6 %

1,0 - 2,0 %

69 064

70 294

65 552

59 213

54 423

14,8 %

14,9 %

14,4 %

13,1 %

11,6 %

< 1,0 %

21 415

20 952

22 684

19 884

21 778

11,5 %

11,6 %

13,2 %

11,8 %

13,5 %

 

Syrade produkter

30 541

27 845

25 995

23 826

22 131

11,6 %

10,6 %

9,9 %

9,4 %

8,9 %

(Acidified milk)

 

Därav fetthalt (Fat content)

 

> 2,0 %

26 835

23 675

21 496

19 101

16 220

18,2 %

15,9 %

14,4 %

13,2 %

11,8 %

- 2,0 %

3 706

4 170

4 499

4 725

5 911

3,2 %

3,7 %

4,0 %

4,3 %

5,3 %

 

Grädde (Cream)

3 484

4 389

3 292

3 360

2 610

3,4 %

4,0 %

3,0 %

3,0 %

2,5 %

 

Ost (Cheese)

588

629

629

648

531

0,5 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

0,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör (Butter)

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

..

..

..

..

..

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 


Källa: LRF Mjölk

Source: LRF Dairy Sweden