Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Slakt av ekologiskt uppfödda nötkreatur vid slakteri, ton

3. Slaughter of organically reared cattle at slaughterhouses, tonnes

 

 

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

Mellankalv (Fattened calves)

 

Antal (heads)

1 137

1 411

1 295

1 499

1 793

3,9 %

5,4 %

4,9 %

5,2 %

6,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

146

201

179

193

231

3,2 %

4,7 %

4,1 %

4,3 %

5,5 %

 

S:a Kalv (Total Calves)

 

Antal (heads)

1 246

1 551

1 394

1 600

1 902

4,2 %

5,8 %

5,1 %

5,5 %

7,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

151

211

184

198

236

3,2 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

5,6 %

 

Stut (Bullocks)

 

Antal (heads)

6 605

6 998

9 214

5 942

7 572

15,3 %

16,9 %

19,8 %

22,1 %

24,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

2 126

2 254

2 894

1 839

2 356

15,5 %

17,2 %

20,2 %

22,5 %

24,7 %

 

Äldre tjur (Male bovine animals)

 

Antal (heads)

422

482

617

580

678

14,6 %

17,7 %

19,8 %

23,6 %

27,6 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

228

262

320

297

332

15,2 %

18,4 %

19,7 %

24,4 %

27,7 %

 

Ungtjur1 (Bovine animals1)

 

Antal (heads)

9 453

12 234

13 849

10 287

12 135

6,1 %

7,8 %

8,1 %

7,4 %

8,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 101

3 981

4 396

3 260

3 920

6,1 %

7,7 %

8,1 %

7,3 %

8,5 %

 

Yngre tjur2 (Bovine animals2)

 

Antal (heads)

1 519

1 799

2 442

1 628

2 411

6,4 %

8,2 %

11,2 %

10,4 %

12,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

529

616

818

546

797

6,4 %

8,1 %

11,1 %

10,5 %

11,9 %

 

S:a Tjur (Total Bulls)

 

Antal (heads)

11 394

14 515

16 908

12 495

15 224

6,3 %

8,0 %

8,6 %

7,9 %

9,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 858

4 858

5 534

4 104

5 050

6,4 %

8,0 %

8,7 %

8,0 %

9,3 %

 

Kviga (Heifers)

 

Antal (heads)

6 855

7 664

7 967

10 427

11 011

13,0 %

14,4 %

16,6 %

17,4 %

19,4 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 905

2 155

2 221

2 933

3 061

12,9 %

14,3 %

16,4 %

17,3 %

18,9 %

 

Ko (Cows)

 

Antal (heads)

12 788

14 261

15 890

18 949

19 180

11,2 %

13,0 %

15,5 %

17,1 %

18,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

4 071

4 568

5 096

6 012

6 092

11,4 %

13,3 %

15,9 %

17,3 %

19,0 %

 

Ungko (Young cattle)

 

Antal (heads)

3 698

4 335

4 897

5 442

5 729

9,7 %

11,5 %

13,9 %

15,4 %

16,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

1 034

1 217

1 371

1 513

1 603

9,7 %

11,5 %

13,8 %

15,3 %

16,3 %

 

Summa Ko (Total Cows)

 

Antal (heads)

16 486

18 596

20 787

24 391

24 909

10,8 %

12,6 %

15,1 %

16,7 %

18,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

5 105

5 785

6 467

7 525

7 695

11,0 %

12,9 %

15,4 %

16,8 %

18,4 %

 

Summa Storboskap3 (Total Adult cattle3)

 

Antal (heads)

41 340

47 773

54 876

53 255

58 716

9,6 %

11,3 %

12,8 %

13,6 %

15,0 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

12 994

15 051

17 117

16 401

18 162

9,6 %

11,3 %

12,8 %

13,6 %

14,9 %

 

S:a nötkreatur (Total Cattle)

 

Antal (heads)

42 586

49 324

56 270

54 855

60 618

9,3 %

10,9 %

12,3 %

13,1 %

14,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

13 145

15 263

17 301

16 598

18 398

9,4 %

11,1 %

12,5 %

13,2 %

14,6 %


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3) I storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows

Källa: Regina slakt(Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.