Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av ekologiskt uppfödda svin, får och lamm vid slakteri, ton

4. Slaughter of organically reared pigs, sheep and lambs at slaughterhouses, tonnes

 

 

Andel ekologisk slakt av total slakt

Organic share of total slaughter

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

Slaktsvin (Fattening pigs)

 

Antal (heads)

37 550

37 555

39 070

37 137

41 222

1,3 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 229

3 280

3 502

3 366

3 723

1,3 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

 

Suggor (Sows)

 

Antal (heads)

616

597

592

617

630

1,2 %

1,1 %

1,1 %

1,4 %

1,3 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

104

102

112

120

120

2,2 %

2,4 %

2,5 %

2,7 %

2,8 %

 

Galtar och unggrisar (Boars and young pigs)

 

Antal (heads)

..

..

638

914

677

..

..

1,5 %

2,6 %

2,2 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

..

..

55

50

39

..

..

1,7 %

1,8 %

1,6 %

 

S:a Svin (Total Pigs)

 

Antal (heads)

41 167

40 173

40 300

38 668

42 529

1,4 %

1,4 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

3 560

3 524

3 668

3 537

3 882

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

1,7 %

 

Tackor och baggar (Sheep)

 

Antal (heads)

4 393

4 755

5 379

6 509

7 449

13,0 %

14,5 %

16,3 %

18,7 %

21,5 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

125

136

155

181

207

12,9 %

14,8 %

16,3 %

18,7 %

21,6 %

 

Lamm (Lambs)

 

Antal (heads)

32 237

37 798

40 631

45 619

47 625

14,6 %

17,0 %

17,8 %

20,2 %

21,9 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

597

692

748

827

864

14,6 %

17,0 %

18,2 %

20,4 %

21,9 %

 

S:a Får och lamm (Total Sheep)

 

Antal (heads)

36 630

42 553

46 010

52 128

55 074

14,4 %

16,7 %

17,6 %

20,0 %

21,8 %

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

722

828

904

1 008

1 071

14,3 %

16,6 %

17,8 %

20,0 %

21,9 %


Källa: Regina slakt(Jordbruksverkets slaktdatabas) sambearbetad med Lantbruksregistret och uppgifter från kontrollorganen för ekologisk produktion.

Source: Regina slaughter (Slaughter database of the Swedish Board of Agriculture) combined with the Statistical farm register and information from the control bodies accredited for certifying organic production.