Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk animalieproduktion 2013

JO 48 SM 1413

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6. Partihandelns invägning av ekologiska ägg, ton

6. Organic eggs delivered to wholesalers, tonnes

 

 

Andel ekologisk invägning av total invägning

Organic share of total eggs delivered

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

Kvantitet, ton (Quantity, tonnes)

8 831

10 744

12 309

12 422

13 253

11,1 %

12,5 %

13,4 %

12,7 %

12,8 %


Anm. År 2013 uppskattas att 20,0 % av saluförd kvantitet inte passerade Svenska Äggs medlemspackerier.

Note: For 2013 it is estimated that 20.0 % of the quantity sold were not sold by members of the Swedish Egg Association.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg Association.