Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1501

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2014:11
Animal products - Annual and monthly statistics – 2014:11
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Ökad mjölkinvägning men minskad produktion av konsumtionsmjölk November 2014

Kvantiteten invägd mjölk ökade med 2,4 % och produktionen av konsumtionsmjölk minskade med 6,7 % under perioden januari till november 2014. Produktionen av grädde ökade med 0,5 % medan produktionen av ost minskade med 2,3 % under samma period. Produktionen av mjölkpulver var 21,1 % högre än vid motsvarande tidpunkt 2013. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014.

Slaktstatistiken för november månad är inte färdigställd och kan inte redovisas ännu. Vissa tabellvärden har därför ersatts av två prickar. Följaktligen visar Figur B och Figur C bara utvecklingen till och med oktober.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)