Statens Jordbruksverk                                                                           2                                                                                          JO 48 SM 1501

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-403X  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 22 januari 2015.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.