Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–nov
Jan–Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

792

791

740

75

75

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

1 028

1 021

968

97

94

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

358

342

333

34

31

29

1,0 – 2,0 %

506

505

527

464

482

441

44

46

40

< 1,0 %

234

224

214

207

197

194

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

102,0

94,1

94,6

9,2

8,3

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

93,5

82,9

80,9

8,5

7,2

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

16,4

16,0

15,7

1,8

1,9

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

56,0

67,0

81,0

5,8

5,7

6,7


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.