Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1502

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2014:12
Animal products - Annual and monthly statistics – 2014:12
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad ägginvägning under 2014

Det här är en uppdaterad version av JO 48 SM 1502 som utkom den 20 februari 2014. Jämfört med den urspungliga, som utkom den 19 februari, är skillnaden att uppdaterad statistik för slakt av
 fjäderfä har inkluderats. Denna statistik var inte tillgänglig vid det ursprungliga publiceringsdatumet.

Kvantiteten invägd mjölk under år 2014 var 2,93 miljoner ton; 2,2 % mer än under 2013. Samtidigt minskade produktionen av konsumtionsmjölk med 6,3 % till 0,81 miljoner ton. Figur A visar invägningen av mjölk månad för månad under perioden 2011–2014.

I den förra utgåvan av animalieproduktion var slaktstatistiken för november ännu inte färdigställd. Nu finns preliminära uppgifter för november och december. Data för november kan hittas i Jordbruksverkets statistikdatabas. Figur B och Figur C visar utveckling i slakten av nötkreatur och sedan år 2011.

Statistik över ägginvägning fram till november 2014 finns nu tillgängligt i databasen. I november var det 7 600 ton ägg som vägdes in, ungefär 9 % mindre än i november föregående år. Totalt ser äggproduktionen ut att bli cirka 5 % mindre år 2014 än året innan.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)