Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2011

2012

2013

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

877

867

864

867

864

810

75

75

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 139

1 121

1 113

1 121

1 113

1 057

97

94

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

399

392

372

392

372

364

34

31

31

1,0 – 2,0 %

506

505

527

505

527

482

44

46

41

< 1,0 %

234

224

214

224

214

210

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

109,9

112,7

103,8

112,7

103,8

105,2

10,7

9,7

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

103,3

101,2

90,0

101,2

90,0

87,7

7,7

7,1

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,3

17,6

17,0

17,6

17,0

16,9

1,2

1

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

50,7

61,9

73,8

61,9

73,8

89,2

6

6,8

8,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.