Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1503

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

867

864

810

76

72

70

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

97

92

90

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

33

31

30

1,0 – 2,0 %

505

527

482

44

42

42

< 1,0 %

224

214

210

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

9,0

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

8,5

7,8

7,7

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

1,6

1,2

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

5,4

8,1

6,6


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.