Statens Jordbruksverk                                           13                                                     JO 48 SM 1504