Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 861

2 870

2 932

721

746

744

251

261

260

Fetthalt (%)  Fat content

4,22

4,26

4,25

4,27

4,26

4,26

4,29

4,26

4,26

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,42

3,42

3,42

3,43

3,42

3,42

3,42


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.