Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
    Drinking milk

867

864

810

225

205

203

77

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 121

1 113

1 057

287

265

263

98

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

392

372

364

95

90

89

32

30

31

1,0 – 2,0 %

505

527

482

135

121

121

47

41

41

< 1,0 %

224

214

210

57

53

53

19

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

112,7

103,8

105,2

26,8

25,5

27,6

9,4

8,8

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

101,2

90,0

87,7

23,9

23,2

22,5

7,9

8,0

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

17,6

17,0

16,9

4,8

4,4

3,7

1,9

1,6

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

61,9

73,8

89,2

17,3

23,4

21,0

6,3

8,0

8,1


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.