Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv Fattened calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

28,65

26,60

25,43

7,23

6,49

6,03

2,31

2,13

2,14

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,49

4,16

4,06

1,12

1,03

0,96

0,36

0,34

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

29,08

27,07

25,74

7,37

6,59

6,08

2,34

2,17

2,15

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,53

4,21

4,07

1,13

1,04

0,96

0,36

0,34

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

26,87

30,76

33,44

7,57

9,16

9,47

2,79

3,13

3,25

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

8,18

9,52

10,45

2,36

2,90

3,04

0,87

0,99

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

2,45

2,46

2,76

0,51

0,59

0,55

0,13

0,18

0,17

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,23

1,21

1,35

0,24

0,28

0,26

0,06

0,08

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

139,68

142,38

145,19

29,27

30,94

30,40

10,19

10,96

11,25

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

44,57

46,14

47,59

9,35

10,06

9,92

3,25

3,55

3,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

15,61

19,81

22,39

4,09

5,50

5,15

1,45

2,16

1,75

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

5,20

6,70

7,70

1,38

1,92

1,78

0,49

0,76

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

157,74

164,66

170,35

33,87

37,02

36,09

11,76

13,30

13,18

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

51,02

54,02

56,64

10,96

12,25

11,96

3,8

4,39

4,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

59,80

56,90

61,25

17,21

18,68

18,09

5,62

6,67

6,13

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

16,95

16,19

17,78

4,98

5,54

5,37

1,64

2,00

1,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

111,06

103,44

103,90

25,6

27,22

27,48

7,43

7,61

7,97

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

34,76

32,23

32,52

8,01

8,58

8,65

2,33

2,40

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

35,40

35,51

37,16

8,84

10,06

10,32

2,7

3,00

3,28

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

9,92

9,93

10,39

2,49

2,85

2,89

0,76

0,86

0,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

146,44

138,07

141,05

34,42

37,27

37,80

10,12

10,61

11,24

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

44,67

41,88

42,91

10,5

11,43

11,54

3,09

3,25

3,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1 000 heads

390,85

391,29

406,09

93,08

102,13

101,44

30,3

33,71

33,80

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

120,82

121,90

127,78

28,8

32,12

31,90

9,4

10,63

10,62


1)  Ålder under 2 år.  Age under 2 years.

2)  Ålder över 2 år.  Age above 2 years.

3)  I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.  Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. 
Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Anm: Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften eller kasseras.
Note: Values refer to the slaughter of animals for human consumption and does not include animals that are slaughtered for other purposes or discarded.

Note:

Källa:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). 
Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).