Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1505

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses

 

 

Första kvartalet
  First quarter

 

2012

2013

2014

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

76 840,26

81 825,73

87 921,70

21 380,72

23 007,70

22 818,00

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

109,67

117,40

126,15

30,52

33,01

32,74

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 096,75

3 855,45

3 558,33

850,99

737,89

801,10

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,62

4,51

4,16

1,00

0,82

0,94

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

466,02

451,97

420,28

113,19

114,50

105,96

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,01

2,92

3,35

0,73

0,90

0,88


Anm.:  Kasserade kycklingar ingår ej från år 2005, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget. 
Note:  Condemned poultry carcasses are not included from year 2005. Furthermore, the source material has been revised.

Anm: Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.
Note: Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the number of heads and the quantity may vary between years. . 

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.